مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرای فضای داخلی گلخانه های ژئودزیک دهکده گردشگری شرکت 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای روشنایی بلوار 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مشاوره جهت بازنگری مدارک مهندسی پایه و تفصیلی ، نظارت و بازرسی پروژه های مورد نیاز در مدیریت پروژه بازیابی آب 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز، راهبری و مدیریت ایستگاه آتش نشانی 1400/10/23 1400/11/03
مناقصه واگذاری پروژه عملیات اجرای فضای داخلی گلخانه های ژئودزیک 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت گیربکس رابط پمپ دیافراگمی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه بومی سازی سیستم دیاگ آنلاین دامپتراک ها (FMS) 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات اجرای فضای داخلی گلخانه های ژئودزیک دهکده گردشگری 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه بومی سازی سیستم دیاگ آنلاین دامپتراک ها (FMS) اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های سازنده واجد شرایط 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای فضای داخلی گلخانه های نو در یک دهکده گردشگری خود 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث کانال جمع آوری آب های سطحی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های شبکه CISCO 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های شبکه CISCO 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه گازکروماتوگرافیAgilent مدل 8890 مخصوص روغن ترانس به همراه متعلقات مربوطه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه گازکروماتوگرافیAgilent مدل 8890 مخصوص روغن ترانس به همراه متعلقات مربوطه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه بومی سازی بریکرهای 33 کیلوولت خلا 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مشاوره جهت بازنگری مدارک مهندسی پایه و تفصیلی، نظارت و بازرسی پروژه های مورد نیاز در مدیریت پروژه بازیابی آب 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه گازکروماتوگرافیAgilent مدل 8890 مخصوص روغن ترانس به همراه متعلقات مربوطه" 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه بومی سازی بریکرهای 33 کیلوولت خلا 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه بومی سازی تپ چنجر غیر مکانیکی on load با سطح ولتاژ 7 کیلوولت 1400/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 52