مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری دو قطعه از اراضی خود با کاربری های تاسیسات شهری (نوعیت احداث جایگاه سوخت) و (درمانی - گردشگری) 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه 1400/04/07 1400/04/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 12 کلاسه 1400/04/05 1400/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/04/05 1400/04/09
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه 1400/04/05 1400/04/08
مناقصه واگذاری حفاظت از اراضی دولتی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن 1400/03/24 1400/03/26
مناقصه حفاظت از اراضی دولتی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن 1400/03/22 1400/03/26
مناقصه واگذاری حفاظت از اراضی دولتی 1400/03/22 1400/03/26
مناقصه عملیات اجرایی مجتمع تجاری محله 3 1400/01/16 1400/01/19
مناقصه عملیات اجرایی مجتمع تجاری 1399/12/27 1400/01/19
مناقصه واگذاری اجرای پروژه حفاظت از اراضی 1399/09/12 1399/09/16
مناقصه واگذاری اجرای پروژه حفاظت از اراضی دولتی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن 1399/09/11 1399/09/16
مناقصه تکمیل بهسازی محور 1399/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بهسازی محور 1399/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه 1399/05/08 1399/05/13
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه 1399/05/07 1399/05/13
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه 1399/04/31 1399/05/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مئرسه 12 کلاسه در شاد قلی خان 1399/04/29 1399/05/02
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه 1399/04/29 1399/05/02
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ها حفاظت از اراضی 1399/03/20 1399/03/22
صفحه 1 از 13