مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث فونداسیون و اسکلت استخر شنا 1398/04/10 1398/04/13
خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی استادیوم 15000 نفری 1398/04/09 1398/04/12
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری 1398/04/09 1398/04/12
تکمیل سازه بتنی 1398/03/20 1398/03/23
احداث فونداسیون و اسکلت 1398/02/30 رجوع به آگهی
احداث فونداسیون, اسکلت و سقف خانه های جوان 1398/02/31 1398/03/04
احداث فونداسیون و اسکلت 1398/02/25 رجوع به آگهی
خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی 16 زمین مینی فوتبال-هر کدام به مساحت 800 مترمربع و جمعا به مساحت 12800 مت... 1398/02/19 1398/02/22
خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی طرح بافت آرژانتینی به همراه طراحی و خط کشی جهت 16 زمین مینی 1398/02/18 1398/02/22
خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی 16 زمین فوتبال 1398/02/17 1398/02/22
صفحه 1 از 12