مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ، حمل و نصب چمن مصنوعی ۱۱ زمین مینی فوتبال 1399/08/28 1399/09/04
ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار سالن ورزشی زورخانه ای و پهلوانی 1399/04/18 1399/04/26
شناسایی سرمایه گذار سالن ورزشی چند منظوره 1399/04/18 1399/04/26
ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار سالن ورزشی چند منظوره 1399/04/18 1399/04/26
سرمایه گذار مطالعه و احداث میدان 1399/04/18 1399/04/26
ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار سالن ورزشی چند منظوره 1399/04/18 1399/04/26
ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار مطالعه و احداث خانه کبدی 1399/04/18 رجوع به آگهی
ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار تکمیل زمین فوتبال چمن مصنوعی 1399/04/18 1399/04/26
سرمایه گذار احداث سالن ورزشی چند منظوره 1399/04/18 1399/04/26
ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار سالن ورزشی چند منظوره 1399/04/17 1399/04/26
صفحه 1 از 14