مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی لایه های روسازی و آسفالت بیندر معابر اصلی 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه عملیات اجرای لایه های روسازی و آسفالت بیندر 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه تکمیل عملیات تعریض و بهسازی قطعه ١ محور 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عملیات اجرایی لایه های روسازی و آسفالت بیندر معابر اصلی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه پروژه تکمیل عملیات تعریض بهسازی قطعه یک محور 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نوسازی و بهسازی معابر 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه عملیات نوسازی و بهسازی معابر 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نوسازی و بهسازی محله 1400/08/20 1400/08/23
مناقصه عملیات اجرایی احداث بخشی و آماده سازی سایت 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرائی احداث بخشی از خیابان 1400/08/05 1400/08/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نوسازی و بهسازی معابر 1400/07/30 1400/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آماده سازی سایت 1400/07/27 1400/08/01
مناقصه آماده سازی سایت باریتی 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث مدرسه ۱۲ کلاسه 1400/07/22 1400/07/25
مناقصه احداث مدرسه 1400/07/21 1400/07/25
مناقصه عملیات اجرائی احداث بخشی از خیابان 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی احداث بخشی از خیابان 20 متری 1400/07/13 1400/07/17
مناقصه عملیات اجرایی احداث بخشی از خیابان و آماده سازی سایت 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه آماده سازی کوی زیتون 1400/06/30 1400/07/03
مناقصه آماده سازی کوی - عملیات خاکی معابر 1400/06/29 1400/07/03
صفحه 1 از 22