مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی خدماتی شبکه 1398/11/08 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورخدمات پشتیبانی و نظافت محل مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی 1398/11/07 1398/11/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و نظافت پردیس دانشگاه علوم پزشکی 1398/11/05 1398/11/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان پایگاه اورژانس شهری بدره 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورخدمات پشتیبانی و نظافت محل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) 1398/10/25 1398/11/02
واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت محل 1398/10/23 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت محل بیمارستان امام رضا(ع) ایوان 1398/10/21 1398/10/28
خرید و نصب و راه اندازی دستگاههای فایروال 1398/10/18 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور برای ساختمان مرکز فوریت (فاز1) 1398/10/08 1398/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور برای ساختمان اقامتی 24 واحدی 1398/10/08 1398/10/11
صفحه 1 از 31