مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل پروژه های در حال بهره برداری نیازمند بهسازی و توسعه خود را در قالب مشارکت با بخش خصوصی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سالن تیراندازی 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه واگذاری پروژه های در حال بهره برداری نیازمند بهسازی و توسعه 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و بازسازی مستحدثات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اماکن ورزشی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حفظ ، نگهداری وتنظیف برای فضاهای ورزشی واداری 1400/03/25 1400/03/31
مناقصه حفظ ، نگهداری وتنظیف برای فضاهای ورزشی 1400/03/25 1400/03/31
مناقصه دیوارکشی و محوطه مجموعه ورزشی 5000نفری 1400/03/06 1400/03/13
مناقصه خدمات حفظ ، نگهداری وتنظیف فضاهای ورزشی واداری 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های ساختمان پژوهشکده ورزشی و سالن تیراندازی 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های تعمیر سالن 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه تعمیر مجموعه ورزشی (سالن، زمین تنیس، استخر) 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های تکمیل ساخت سالن 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه تکمیل ساخت سالن ورزشی 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های تکمیل زمین ورزشی روباز چمن مصنوعی 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های اداره 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرا و بهره برداری پروژه های تحت مدیریت - تکمیل و نوسازی پیست اسکی 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پروژه ساختمان طبقاتی پژوهشکده ورزشی 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه تعمیر استخر 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های اداره کل تعمیر استخر 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه تعمیر استخر 1399/12/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11