مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر تراکمی آب خنک به ظرفیت هر کدام 150 تن واقعی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر تراکمی آب خنک به ظرفیت هر کدام 150 تن واقعی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث اسکلت، برجکهای نگهبانی و دیوار محوطه ندامتگاه 1400/09/08 1400/09/06
مناقصه احداث اسکلت، برجکهای نگهبانی و دیوار محوطه ندامتگاه 10000 نفری 1400/09/06 1400/09/06
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت هر کدام ۱۵۰ تن واقعی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمانهای جنبی 1400/07/12 1400/07/14
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی شعبه مستقیم به ظرفیت هر کدام 150 تن 1400/07/12 1400/07/12
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت هر کدام ۱۵۰ تن واقعی 1400/07/10 1400/07/12
مناقصه خرید یک دستگاه پکیج فلزی تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت تقریبی 150 متر مکعب 1400/06/17 1400/06/20
مناقصه احداث اسکلت بتنی بیمارستان 330 تختخوابی 1400/04/23 1400/04/22
مناقصه احداث اسکلت بتنی بیمارستان 330 تختخوابی 1400/04/22 1400/04/22
مناقصه احداث چهار بلوک مسکونی به همراه محوطه سازی 1400/04/19 1400/04/17
مناقصه احداث چهار بلوک مسکونی به همراه محوطه سازی مربوطه در پروژه 1400/04/17 1400/04/17
مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی اسکرو هوا خنک یکپارچه برای بیمارستان 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید چیلر تراکمی اسکرو هوا خنک یکپارچه 1400/03/08 1400/03/10
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات پروژه استادیوم فوتبال 1400/03/04 1400/03/03
مناقصه کارهای ساختمانی و تاسیساتی طرح توسعه بیمارستان 1400/03/03 1400/03/04
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات پروژه استادیوم فوتبال 5000 نفری 1400/03/03 1400/03/03
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات شمع کوبی و ساخت اسکلت بتنی ساختمانهای اصلی و جنبی 1400/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت اسکلت بتنی ساختمان اصلی، برجک نگهبانی و دیوار کشی محوطه ندامتگاه 1400/02/28 1400/02/27
صفحه 1 از 15