مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5558809 مناقصه تکمیل باند دوم 1401/05/13 1401/05/22
5556514 مناقصه تکمیل باند دوم 1401/05/12 1401/05/22
5555435 مناقصه واگذاری امور نقلیه برای ماموریتهای درون شهری برون شهری 1401/05/12 1401/05/18
5555291 مناقصه واگذاری امور نقلیه برای ماموریتهای درون شهری برون شهری کارکنان 1401/05/12 1401/05/18
5550316 مناقصه واگذاری امور نقلیه برای ماموریتهای درون شهری برون شهری 1401/05/11 1401/05/18
5538381 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نقلیه برای ماموریتهای درون شهری و برون شهری کارکنان 1401/05/10 1401/05/18
5516647 مناقصه راهسازی و ابنیه و روکش آسفالت محور - روشنایی معابر 1401/05/04 1401/05/12
5515792 مناقصه عمومی یک مرحله ای روشنایی معابر یحیی آباد آران و بیدگل 1401/05/03 1401/05/12
5515791 مناقصه عمومی یک مرحله ای روشنایی معابر نجف آباد 1401/05/03 1401/05/12
5515622 مناقصه راهسازی و ابنیه و روکش آسفالت محور و تکمیل میدان و باند دوم محور 1401/05/03 1401/05/12
5512814 مناقصه راهسازی و ابنیه و روکش آسفالت محور - روشنایی معابر 1401/05/03 1401/05/12
5422737 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل باند دوم 1401/04/08 1401/04/16
5422603 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل 1401/04/08 1401/04/16
5419965 مناقصه واگذاری پروژه های تکمیل باند دوم- تکمیل پل 1401/04/08 1401/04/16
5385772 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه خدمات نظارت کارگاهی پروژه های راهسازی در سطح استان 1401/04/01 1401/04/11
5378331 مناقصه راهسازی و ابنیه و روکش آسفالت محور و تکمیل میدان 1401/03/30 1401/04/04
5376463 مناقصه تکمیل ساختمان سرای محله 1401/03/30 1401/03/28
5375160 مناقصه واگذاری پروژه های عملیات عمرانی روکش آسفالت محور- راهسازی و ابنیه و روکش آسفالت محور 1401/03/30 1401/04/04
5372341 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات عمرانی روکش آسفالت محور 1401/03/29 1401/04/04
5371415 مناقصه خدمات نظارت راهسازی 1401/03/29 1401/04/10
صفحه 1 از 38