مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مجتمع ورزشی-آموزشی 1398/02/28 رجوع به آگهی
انجام امور حفاظت و صیانت از اراضی در سطح استان 1398/02/21 رجوع به آگهی
انجام امور حفاظت و صیانت از اراضی 1398/02/19 رجوع به آگهی
خرید, نصب و راه اندازی آسانسور برای تکمیل پروژه 1398/02/16 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره انجام طرح جامع یا تفضیلی در سطح استان 1398/02/16 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره 1398/02/15 1398/02/22
خرید, نصب و راه اندازی آسانسور برای تکمیل پروژه ساختمان 1398/02/15 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره 1398/02/14 1398/02/22
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی به صورت مشارکتی مساحت 10785 متر مربع و طراحی و تامین تجه... 1398/01/28 1398/02/06
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری - خدماتی به صورت مشارکت واقع در شهرستان 1398/01/28 1398/02/06
صفحه 1 از 39