مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی احداث خیابان های مجتمع گلخانه ای 1397/11/18 1397/11/20
عملیات اجرایی احداث خیابان های مجتمع گلخانه ای شهرستان 1397/11/16 1397/11/20
احداث خیابان های مجتمع گلخانه ای 1397/11/16 1397/11/20
واگذاری انجام خدمات امور حقوقی، اداری و سامانه 131 حفظ کاربری اراضی کشاورزی 1397/06/15 1397/06/17
انجام خدمات امور حقوقی، اداری و سامانه 131 حفظ کاربری اراضی کشاورزی استان 1397/06/14 1397/06/17
انجام امور حقوقی، اداری و سامانه 131 حفظ کاربری اراضی کشاورزی استان 1397/06/14 1397/06/16
اجرای عملیات تکمیل امور ساختمانی پروژه 1397/05/03 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تکمیل امور ساختمانی پروژه مجتمع مرغ 1397/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات تکمیل امور ساختمانی 1397/04/21 1397/04/21
عملیات تکمیل امور ساختمانی 1397/04/20 1397/04/21
صفحه 1 از 28