مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور حفاظت فیزیکی 1398/02/31 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات نظافت، نگهبانی و پذیرایی دفتر استان و مدیریت های جهاد کشاورزی 1398/02/10 1398/02/10
انجام امور خدمات نظافت، نگهبانی و پذیرایی دفتر استان و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها 1398/02/08 1398/02/10
انجام امور خدمات نظافت، نگهبانی و پذیرایی دفتر استان و مدیریت های جهاد کشاورزی 1398/02/08 1398/02/10
واگذاری عملیات اجرایی احداث خیابان های مجتمع گلخانه ای 1398/01/26 1398/01/27
واگذاری عملیات اجرایی احداث خیابان های مجتمع گلخانه ای 1398/01/24 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث خیابانهای مجتمع گلخانه ای شهرستان 1398/01/24 1398/01/27
عملیات اجرایی احداث خیابان های مجتمع گلخانه ای 1397/11/18 1397/11/20
عملیات اجرایی احداث خیابان های مجتمع گلخانه ای شهرستان 1397/11/16 1397/11/20
احداث خیابان های مجتمع گلخانه ای 1397/11/16 1397/11/20
صفحه 1 از 29