مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه های تکمیل خط انتقال مخابرات و اجرای روشنایی معابر 1398/02/28 1398/02/30
واگذاری تکمیل خط انتقال مخابرات و اجرای روشنایی معابر 1398/02/25 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و تکمیل خط انتقال مخابرات شهرک صنعتی 1398/02/24 1398/02/30
تهیه مصالح و اجرای روشنایی معابر شهرک صنعتی 1398/02/24 1398/02/30
تهیه مصالح و حفاری چاه 1398/02/22 1398/02/28
تهیه مصالح و حفاری چاه دوم شهرک صنعتی 1398/02/22 1398/02/28
تهیه مصالح و احداث کانال انتقال آب 1398/02/15 1398/02/22
واگذاری تهیه مصالح و احداث کانال انتقال آب شهرک صنعتی 1398/02/15 1398/02/22
اجرای شبکه برق 20 کیلوولت فشار ضعیف و روشنایی معابر-اجرای روشنایی معابر 1397/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شبکه برق 20 کیلو ولت، فشار ضعیف و روشنایی معابر و اجرای روشنایی معابر 1397/12/06 1397/12/09
صفحه 1 از 34