مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای روشنایی معابر-اجرای شبکه برق 20 کیلوولت , فشار ضعیف و روشنایی معابر-اجرای شبکه برق فشار متوسط... 1397/11/29 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای روشنایی معابر شهرک صنعتی- تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط و روشنایی معابر... 1397/11/29 1397/12/06
تهیه مصالح و اجرای روشنایی معابر و تامین برق فشار ضعیف ـ تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب شهرک ـ تهی... 1397/11/27 1397/12/02
آماده سازی بخشی از راه دسترسی - اجرای شبکه توزیع آب - اجرای روشنایی معابر و تامین برق فشار ضعیف 1397/11/27 1397/12/02
خرید خدمات مشاوره انجام طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب نا... 1397/11/16 1397/11/18
انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی 1397/11/14 1397/11/18
انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی 1397/11/13 1397/11/18
تهیه مصالح و اجرای خط انتقال برق 20 کیلوولت ناحیه صنعتی 1397/11/09 1397/11/16
واگذاری پروژه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال برق 1397/11/08 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنع... 1397/11/02 1397/11/08
صفحه 1 از 32