مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه دانش حاجی قره آق قلا 1398/10/07 1398/10/10
تکمیل مجتمع آموزشی-احداث مدرسه دو کلاسه-احداث مدرسه سه کلاسه 1398/10/04 رجوع به آگهی
تکمیل مجتمع آموزشی-احداث مدرسه دو کلاسه-احداث مدرسه سه کلاسه 1398/10/03 رجوع به آگهی
احداث مدرسه 6 کلاسه ـ احداث مدرسه 3 کلاسه ـ تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1398/09/16 1398/09/20
احداث مدرسه 6 کلاسه - احداث مدرسه 3 کلاسه - تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1398/09/14 1398/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس کردکوی 1398/08/11 1398/08/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 4 کلاسه چهارده کردکوی 1398/08/11 1398/08/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه فارابی سقر تپه گمیشان 1398/06/23 1398/06/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 4 کلاسه الحاقی کرند گنبد 1398/06/23 1398/06/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه حاجی آباد دشت کردکوی 1398/06/23 1398/06/25
صفحه 1 از 23