مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حمل زباله از ایستگاه میانی به مرکز زباله - تامین روشنایی بلوار 1399/01/18 رجوع به آگهی
اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد از مبدا - خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری و کنترل ترافیک 1399/01/16 رجوع به آگهی
زیرسازی، جدول‌گذاری و اجرای آسفالت به صورت مکانیزه 1398/12/27 رجوع به آگهی
حمل زباله و تامین روشنایی بلوار و بهره برداری از پروژه سینمایی و اجرای عملیات اماده سازی اراضی 1398/12/22 رجوع به آگهی
خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری و کنترل ترافیک 1398/12/10 رجوع به آگهی
خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری و کنترل ترافیک 1398/11/27 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز ناحیه 2 1398/11/26 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز ناحیه 2 1398/11/19 رجوع به آگهی
اسکن پرونده های معاونت شهرسازی - راه اندازی دفتر تسهیل گری و خدمات نوسازی و توسعه محلی بافت فرسوده 1398/10/18 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات شهری 1398/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40