مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدمات شهری 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات شهری ناحیه 1397/11/14 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات شهری ناحیه 1397/11/07 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز 1397/09/28 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه CNG 1397/09/06 رجوع به آگهی
زیرسازی و جدول گذاری معابر-اجرای پیاده رو سازی معابر 1397/08/29 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه CNG 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری زیرسازی و جدول گذاری معابر و نگهداری فضای سبز و اجرای زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر و اجرا... 1397/08/02 رجوع به آگهی
بهسازی و مرمت آسفالت معابر / پیاده روسازی معابر /زیرسازی و جدولگذاری معابر /تهیه و نصب مبلمان پارکی... 1397/07/04 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز 1397/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36