مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بیمه تکمیل پرسنل شهرداری حدودا 750 نفر - 1398/02/30 رجوع به آگهی
ادامه عملیات احداث استخر 1398/02/17 رجوع به آگهی
ادامه عملیات احداث استخر -اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر -پیاده روسازی معابر سطح شهر - اجرای زیرسازی... 1398/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری ادامه عملیات احداث استخر 1398/02/15 رجوع به آگهی
ادامه عملیات احداث استخر 1398/02/11 رجوع به آگهی
ادامه عملیات احداث استخر - اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر - پیاهد روسازی معابر سطح شهر - اجرای زیرساز... 1398/02/08 رجوع به آگهی
ادامه عملیات احداث استخر 1398/02/08 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه CNG 1398/02/04 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات شهری 1398/01/27 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه CNG 1398/01/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37