مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری ناحیه 2 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/10/12 1400/10/23
مناقصه - انجام امور خدمات شهری 1400/10/12 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری 1400/10/11 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری 1400/10/11 1400/10/23
مناقصه - اجرای زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - انجام امور خدمات شهری 1400/10/11 1400/10/11
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای ناحیه 1400/10/07 1400/10/18
مناقصه - اجرای زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - انجام امور خدمات شهری 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری ناحیه 1 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه اجرای زیر سازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر -انجام امور خدمات شهری 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/09/09 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری ناحیه 2 1400/09/07 1400/09/17
مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - انجام امور خدمات شهری 1400/09/06 1400/09/16
مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری 1400/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28