مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/05/07 1400/05/19
مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/05/06 1400/05/02
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان حیران 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی شهرک 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/04/17 1400/05/02
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات شهری و تامین نیروی انسانی شاغل در سایر واحدهای شهرداری 1400/03/30 1400/04/05
مناقصه واگذاری پروژه اجرای سیستم پایش تصویری سطح شهر 1400/03/29 1400/04/10
مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت خیابان 1400/03/26 1400/04/06
مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/03/24 1400/04/03
مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت خیابان 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/03/24 1400/04/03
مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه اجرای سیستم پایش تصویری سطح شهر 1400/03/13 1400/03/25
صفحه 1 از 23