مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات کارگاهی ماشین ابزار 1400/10/30 1400/11/03
مناقصه خرید تجهیزات کارگاهی ماشین ابزار 1400/10/30 1400/11/03
مناقصه خرید تجهیزات کارگاهی گروه مکانیک خودرو 1400/10/25 1400/10/26
مناقصه خرید تجهیزات کارگاهی گروه مکانیک خودرو 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجهیزات گروه مکانیک خودرو 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی و اداری 1400/10/07 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات کلاسی و اداری 1400/10/04 1400/10/07
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی و اداری 1400/10/04 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه اسی کلا بابلسر 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه خرید تبلت آموزشی 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت آموزشی 1400/08/22 1400/08/25
مناقصه خرید تبلت آموزشی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه 1400/08/10 1400/08/13
مناقصه احداث مدرسه 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه مدرسه 1400/04/01 1400/04/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مرکز آموزشی 1400/04/01 1400/04/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل دبستان 12 کلاسه 1400/03/31 1400/04/03
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/03/31 1400/04/03
مناقصه تکمیل مدرسه باغبان محله 1400/03/31 1400/04/03
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی و اداری (طرح جدید) و صندلی آمفی تئاتر 1400/03/20 1400/03/20
صفحه 1 از 13