مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث و آسفالت راه روستایی 1397/12/25 1398/01/05
احداث و آسفالت راه روستایی و واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل 1397/12/25 1398/01/05
واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی 1397/12/21 رجوع به آگهی
واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل (تامین خودرو اجاره ای) 1397/12/07 1397/12/12
واگذاری احداث راه روستایی و زیرسازی و آسفالت جاده ارتباطی و تکمیل راه.. 1397/10/27 1397/11/03
احداث راه روستایی 1397/10/26 1397/11/03
تکمیل راه 1397/10/26 1397/11/03
احداث راه روستایی - زیرسازی و آسفالت جاده ارتباطی - تکمیل راه 1397/10/26 1397/11/03
تکمیل راه 1397/10/09 1397/10/12
تکمیل تعریض و بهسازی بخشی از محور ارتباطی 1397/09/29 1397/10/04
صفحه 1 از 32