مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی و مقاوم سازی پل آسیب دیده 1397/10/10 رجوع به آگهی
بازسازی و مقاوم سازی پل آسیب دیده انبار نفت 1397/10/08 رجوع به آگهی
بازسازی و مقاوم سازی پل آسیب دیده انبار نفت 1397/08/30 رجوع به آگهی
بازسازی و مقاوم سازی پل آسیب دیده 1397/08/22 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1397/05/16 1397/05/27
تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه و سوختگیری هواپیمایی 1397/05/14 1397/05/27
واگذاری حجمی تهیه؛طبخ،توزیع وسروغذای گرم 1397/05/08 1397/05/27
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت-واگذاری خدمات اداری, تنظیف و فضای سبز و ... 1397/03/27 1397/04/06
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت-واگذاری خدمات اداری, تنظیف و فضای سبز -واگذاری سوختگیری ه... 1397/03/23 رجوع به آگهی
انجام بازدیدهای ادواری مصرف کنندگان عمده و بازدید کنترل کیفی مجاری عرضه واحد سرویسهای صنعتی و کنترل... 1396/12/15 1396/12/19
صفحه 1 از 27