مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث محور میل 78 1398/08/22 1398/08/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث محور میل 78-فراه افغانستان به... 1398/08/20 1398/08/23
احداث محور میل78 1398/08/19 1398/08/23
واگذاری تکمیل پروژه 68 واحد خانه سازمانی زیربنای تقریبی 9000 مترمربع 1398/08/16 رجوع به آگهی
تکمیل پروژه 68 واحد خانه سازمانی 1398/08/11 رجوع به آگهی
احداث محور میل78 1398/07/13 1398/07/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث محور میل78-فراه افغانستان به ط... 1398/07/10 1398/07/13
احداث محور میل 78 - 1398/07/10 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری از اراضی شهرستان های استان 1398/07/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری از اراضی شهرستان های خراسا... 1398/06/31 1398/07/03
صفحه 1 از 28