مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث قبور در آرامستان 1400/11/07 1400/11/17
مناقصه تامین - لباس حریق (کاپشن و شلوار) IST ترکیه مدل Firepro630 به رنگ خاکستری - کلاه ایمنی MSA یا pob fire 05 1400/11/01 1400/11/11
مناقصه واگذاری بهره برداری جایگاه عرضه سوخت گاز CNG 1400/11/01 1400/11/11
مناقصه احداث قبور در آرامستان 1400/10/30 1400/11/17
مناقصه تامین: - لباس حریق (کاپشن و شلوار) IST ترکیه مدل Firepro630 به رنگ خاکستری - کلاه ایمنی MSA یا pob fire 05 - چکمه عملیاتی آتش نشانی مدل HARVIK - دستکش آتش نشانی مدل SEIZ FF PREMIUM 1400/10/23 1400/11/11
مناقصه واگذاری بهره برداری جایگاه عرضه سوخت گاز CNG 1400/10/23 1400/11/11
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر،جمع آوری زباله،انجام امور خدمات شهری و انتقال زباله شهر 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری مناطق بالای محور اصلی شهر - اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت 1400/09/29 1400/10/08
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری مناطق بالای محور اصلی - اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت 1400/09/21 1400/10/08
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر، جمع آوری زباله، انجام امور خدمات شهری و انتقال زباله های شهر به مرکز دفن دائمی 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین لباس حریق (کاپشن و شلوار) - کلاه ایمنی - چکمه عملیاتی آتش نشانی - دستکش آتش نشانی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مکمل درمانی کارکنان شهرداری 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری مناطق بالای محور اصلی - اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه جدول گذاری مناطق بالای محور اصلی شهر - اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت - اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین لباس حریق (کاپشن و شلوار) IST ترکیه مدل Firepro630 به رنگ خاکستری - کلاه ایمنی MSA یا pob fire 05 و .... 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر، جمع آوری زباله، انجام امور خدمات شهری و انتقال زباله های شهر به مرکز دفن دائمی گندک 1400/08/30 1400/09/17
صفحه 1 از 31