مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی (تا سقف 90 نفر) 1398/02/24 1398/03/04
تامین نیروی انسانی (تا سقف 90 نفر) 1398/02/17 1398/03/04
تامین نیروی انسانی (تا سقف 90 نفر) 1398/02/03 1398/02/12
تامین نیروی انسانی 1398/01/26 1398/02/12
واگذاری جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت مسیر ارتباطی شهرک کشاورزی 1398/01/26 1398/02/07
واگذاری جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت مسیر ارتباطی شهرک کشاورزی 1398/01/19 1398/02/05
واگذاری جمع آوری زباله، رفت و روب و انتقال زباله 1397/12/06 1397/12/16
واگذاری جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت مسیر ارتباطی شهرک کشاورزی 1397/12/05 1397/12/15
واگذاری بهره برداری جایگاه عرضه سوخت گاز CNG 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری زباله، رفت و روب و انتقال زباله 1397/11/29 1397/12/16
صفحه 1 از 48