مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری طراحی، ساخت، بسته بندی، بارگیری، حمل و تحویل، نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه آسانسور معلولین ورودی غربی پروژه زیرگذر 1400/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، ساخت، بسته بندی، بارگیری، حمل و تحویل، نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه آسانسور معلولین 1400/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تراش و روکش بزرگراه های سطح شهر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تراش و روکش بزرگراه های سطح شهر 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل آسفالت از کارخانجات 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل آسفالت از کارخانجات 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، ساخت، بسته بندی، بارگیری، حمل و تحویل، نصب، تست و راه اندازی ۴ عدد پله برقی تراز ۲- پروژه زیرگذر 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی ، ساخت، بسته بندی، بارگیری، حمل و تحویل، نصب ، تست و راه اندازی 4 عدد پله برقی تراز 2 - پروژه زیر گذر گلو بندک 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارایه کلیه خدمات پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه تجهیزات انفورماتیک سازمان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه کلیه خدمات پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه تجهیزات انفورماتیک سازمان 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از معدن کارخانه 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از معدن کارخانه 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه جهت بهره برداری، نگهداری، تعمیرات دریاچه و تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تحت فشار 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات تخصصی و نگهداری پل های سواره رو واجرای عملیات مقاوم سازی پل 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل آسفالت از کارخانجات و بارگیری و حمل بتن از کارخانه 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری، نگهداری، تعمیرات دریاچه و تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تحت فشار 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 80.000 تن آسفالت 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آسفالت 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از معدن 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید و تحویل مصالح جهت کارخانجات 1400/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14