مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین غذای مورد نیاز مراکز شبانه روزی 1398/09/05 1398/09/11
تامین غذای مورد نیاز مراکز شبانه روزی 1398/08/08 1398/08/14
ارائه خدمت در شیرخوارگاه در حیطه وظایف سازمان 1398/07/13 رجوع به آگهی
ارائه خدمت در شیرخوارگاه در حیطه وظایف سازمان بهزیستی 1398/07/11 1398/07/17
ارائه خدمت در شیرخوارگاه در حیطه وظایف سازمان 1398/06/20 1398/06/24
واگذاری انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری و خارج از استان خود 1398/06/16 رجوع به آگهی
خدمات نقلیه ای 1398/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی 1398/06/04 رجوع به آگهی
انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1398/05/24 رجوع به آگهی
مشارکت در ارائه خدمات تخصصی برنامه اورژانس اجتماعی در حیطه وظایف سازمان 1398/05/01 1398/05/06
صفحه 1 از 9