مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه تخریب و نوسازی ساختمان 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی ، تاسیساتی 1400/01/22 1400/01/24
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی مناقصه محدود یک مرحله ای معاینات واحد شمال تهران 1400/01/22 1400/02/07
مناقصه پروژه تخریب و نوسازی ساختمان 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان اداره پزشکی قانونی شهرستان جوانرود 1400/01/17 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان اداره پزشکی قانونی 1400/01/16 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب 1399/12/26 1399/12/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان پزشکی قانونی 1399/12/26 1399/12/26
مناقصه واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای، نرم افزارهای عمومی و شبکه کامپیوتری محلی و گسترده 1399/11/29 1399/12/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای فرآیند ارجاع کار نگهداری و پشتیبان تجهیزات رایانه ای و شبکه کامپیوتری 1399/11/28 1399/12/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد 1399/11/08 1399/11/12
مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای 1399/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات رایانه ای به تعداد 144 عدد 1399/11/02 1399/11/08
مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای 1399/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه دو دستگاه چیلر هوای خنک یک پارچه 1399/10/15 1399/10/20
مناقصه ساخت دو دستگاه چیلر هوا خنک یکپارچه 1399/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت دو دستگاه چیلر هوا خنک یکپارچه 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان معاینات با مساحت 1130 مترمربع در ۵ طبقه به همراه خرپشته 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان معاینات با مساحت 244 مترمربع در یک طبقه و محوطه سازی (با متراژ محدود) 1399/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه پروژه ساختمان اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان شهرستان کاشان 1399/10/04 1399/10/10
صفحه 1 از 16