مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه های مشروحه (تکمیل محوطه سازی مدرسه ـ احداث مدرسه 6 کلاسه ـ اصلاح ساز فلزی مدرسه و) 1400/11/03 1400/11/05
مناقصه واگذاری - تکمیل محوطه سازی مدرسه - احداث مدرسه 6 کلاسه- اصلاح ساز فلزی مدرسه - تکمیل هنرستان - تکمیل مدرسه 12 کلاسه - تکمیل محوطه سازی مدرسه 1400/11/01 1400/11/05
مناقصه تبلت دانش آموزی به تعداد 1500 دستگاه 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه تبلت دانش آموزی به تعداد 1500 دستگاه 1400/09/18 1400/09/25
مناقصه تکمیل مدارس 1400/08/20 1400/08/23
مناقصه تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه مقاوم سازی موضعی مدرسه 1400/02/30 1400/03/05
مناقصه تکمیل مدرسه 10 کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت مدرسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 1 کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 6کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه احداث فاز اول مدرسه شبانه روزی 1400/02/19 1400/02/25
صفحه 1 از 11