مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تأمین غذای کارکنان و پیمانکاران کارخانه 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تأمین غذای پرسنل کارخانه 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تأمین غذای پرسنل کارخانه (تقریبا ۴۵۰۰ - ۳۵۰۰ پرس ناهار یا شام در هر ماه) 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین غذای کارکنان و پیمانکاران 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین غذای کارکنان و پیمانکاران کارخانه 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه تامین غذای کارکنان و پیمانکاران 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تأمین غذای پرسنل کارخانه 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب اداری کارکنان 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب اداری کارکنان 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تسطیح، دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تسطیح، دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد (سنگ آهک، سنگ گچ، کلینکر، کائولن، فلورین، پودر سنگ R3 نخاله های ساختمانی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تسطیح، دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد (سنگ آهک، سنگ گچ، کلینکر، کائولن، فلورین 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک دستگاه لودر L120 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تسطیح، دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد (سنگ آهک، سنگ گچ، کلینکر، کائولن، فلورین، پودر سنگ R3 نخاله های ساختمانی، ضایعات نسوز کاری، کوتینگ 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک دستگاه لودر L120 (یا معادل آن) به منظور انجام عملیات تسطیح، دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد (سنگ آهک، سنگ گچ، کلینکر، کائولن، فلورین، سنگ آهکی افزودنی (R3) نخاله های ساختمانی، ضایعان ن... 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تسطیح، دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد (سنگ آهک، سنگ گچ، کلینکر، کائولن، فلورین، پودر سنگ R3 نخاله های ساختمانی، ضایعات نسوز کاری، کوتینگ 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره تراکتور (بیل دار) - اجاره وانت نیسان سایپا جک دار 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجاره یک دستگاه تراکتور بیل دار مدل 83 به بالا /اجاره دو دستگاه وانت نیسان سایپا جک دار (مدل 92 به بالا) 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک دستگاه تراکتور بیل دار مدل 83 به بالا 1400/05/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16