مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه لیات اجرای خط انتقال آب به شهر 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه واگذاری پروژه اجرای خط انتقال آب از رودخانه 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات تهیه نصب و راه اندازی شبکه برق در محدوده مسکونی با تراکم کم 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه واگذاری پروژه اجرای خط انتقال آب از رودخانه 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه پروژه عملیات تهیه نصب و راه اندازی شبکه برق 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات تهیه نصب و راه اندازی شبکه برق 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه اجرای خط انتقال آب از رودخانه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه اجرای خط انتقال آب از رودخانه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای خط انتقال آب از رودخانه 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای انشعابات آب و فاضلاب 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه واگذاری اجرای انشعابات آب و فاضلاب 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه واگذاری اجرای انشعابات آب و فاضلاب 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه اجرای انشعابات آب و فاضلاب مسکن 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری ،تعمیرات تجهیزات و تاسیسات موجود 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه پروژه عملیات حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز، پارک ها، میادین و بلوارها، موجود 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه پروژه عملیات حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز، پارکها، میادین و بلوارها، موجود شهر جدید 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات موجود 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه پروژه عملیات حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز، پارکها، میادین و بلوارها 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات تهیه نصب و راه اندازی شبکه برق در محدوده مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین 1400/09/23 1400/09/28
صفحه 1 از 14