مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث شبکه گاز رسانی فاز توسعه شهرک 1400/10/25 1400/11/05
مناقصه احداث شبکه گاز رسانی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل و اصلاح تاسیسات شهرک صنعتی کوهدشت 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه عملیات تکمیل و اصلاح تاسیسات 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه احداث شبکه گاز رسانی شهرک 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه احداث شبکه گاز رسانی 1400/10/01 1400/10/11
مناقصه واگذاری عملیات تکمیل و اصلاح تاسیسات شهرک صنعتی 1400/09/20 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل و اصلاح تاسیسات شهرک صنعتی کوهدشت 1400/09/18 1400/09/29
مناقصه واگذاری احداث شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی 1400/09/01 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی نورآباد 1400/08/29 1400/09/10
مناقصه عملیات روسازی و آسفالت بلوار اصلی 1400/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه روسازی و آسفالت بلوار اصلی 1400/08/26 1400/09/06
مناقصه احداث شبکه گازرسانی شهرک 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی 1400/08/17 1400/08/27
مناقصه احداث شبکه گاز رسانی فاز توسعه 1400/08/16 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه گاز رسانی فاز توسعه شهرک صنعتی الیگودرز 1400/08/13 1400/08/23
مناقصه واگذاری شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/08/03 1400/08/11
مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب فاز اول شهرک صنعتی 1400/08/01 1400/08/11
مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب فاز توسعه شهرک صنعتی 1400/08/01 1400/08/11
مناقصه احداث ایستگاه گاز و ساختمان 1400/07/27 1400/08/06
صفحه 1 از 23