مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرای کانال هدایت آب های سطحی و جدول گذاری شهرک های صنعتی- عملیات تکمیلی و تامین و نصب تجهیزا... 1399/10/02 1399/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی ، تامین و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفيه‌خانه فاضلاب منطقه... 1399/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای کانال هدایت آب های سطحی و جدول گذاری شهرک های صنعتی خرم آباد 2... 1399/10/10
عملیات اجرای کانال هدایت آبهای سطحی و جدول گذاری شهرک های صنعتی 1399/08/28 1399/09/08
احداث ایستگاه گاز شهرک صنعتی 1399/08/27 1399/09/05
عملیات اجرای کانال هدایت آبهای سطحی و جدول گذاری 1399/08/27 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه گاز شهرک صنعتی دورود 2 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی و تامین و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفيه‌خانه فاضلاب منطقه... 1399/08/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال هدایت آبهای سطحی و جدول گذاری شهرک های صنعتی 2 و 3 1399/08/06 1399/08/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال هدایت آبهای سطحی و جدول گذاری شهرک های صنعتی خرم آباد 2 و 3 1399/08/14
صفحه 1 از 40