مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری قسمتی از امور خدماتی خود در مشاغل تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قسمتی از امور خدماتی خود در مشاغل تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله - نگهداری فضای سبز و سایر امور خدمات و فضای سبز و عمرانی بصورت حجمی نیروی کارگری 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قسمتی از امور خدماتی 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قسمتی از امور خدماتی خود در مشاغل تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آسفالت معابر شهر (ادامه بلوار و سایر معابر) 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساماندهی و دیوار سازی مسیل رودخانه در محدوده شهری 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آسفالت معابر شهر 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساماندهی و دیواره سازی مسیل رودخانه در محدوده شهری 1399/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آسفالت معابر شهر 1399/11/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آسفالت معابر شهر 1399/11/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قسمی از امور خدماتی و فضای سبز و ... به بخش خصوصی 1399/05/16 1399/05/22
مناقصه واگذاری قسمی از امور خدماتی و فضای سبز و ... به بخش خصوصی 1399/05/09 1399/05/22
مناقصه واگذاری کارگاه تولید بلوک فرش خود را با کلیه تجهیزات و ملزومات آن، جهت تولید بلوک فرش 1398/05/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، رفت و روب نگهداری فضاهای سبز شهری و کلیه امور مربوط به خدمات سطح شهر و تاسیسات شهرداری 1398/05/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کارگاه تولید بلوک فرش خود را با کلیه تجهیزات و ملزومات آن، جهت تولید بلوک فرش 1398/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، رفت و روب نگهداری فضاهای سبز شهری و کلیه امور مربوط به خدمات سطح شهر و تاسیسات شهرداری 1398/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کارگاه تولید بلوک فرش خود را با کلیه تجهیزات و ملزومات آن، جهت تولید بلوک فرش به صورت دستمزدی طی قرارداد یکساله 1398/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه احداث کافه تریا 1397/11/09 1397/11/21
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری، شامل جمع آوری زباله، رفت و روب، نگهداری فضاهای سبز شهری و کلیه امور مربوط به خدمات سطح شهر 1397/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری، شامل جمع آوری زباله، رفت و روب، نگهداری فضاهای سبز شهری و کلیه امور مربوط به خدمات سطح شهر 1397/05/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9