مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین برچسبهای بطری، آمپول، کیسه، گالن و چسب پلاستیکی 60 میکرون با آرم 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه و گالن محصولات 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه و گالن محصولات خود 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب سوله شرکت 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت و نصب یک باب سوله به مساحت تقریبی 900 مترمربع زیربنا 1400/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بسته تجهیزات مراقبتی دیالیز صفاقی مصرفی سالیانه 1400/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بسته تجهیزات مراقبتی دیالیز صفاقی مصرفی سالیانه 1400/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گالن مصرفی محلول همودیالیز سالیانه خود 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه تولید گالن ۵ لیتری 1400/02/01 1400/02/13
مناقصه واگذاری تامین کارتن مصرفی سالیانه 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری کارتن مصرفی سالیانه خود در ابعاد مختلف 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری کارتن مصرفی سالیانه خود در ابعاد مختلف 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب سوله به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع شرکت دارو سازی 1399/12/18 1399/12/24
مناقصه واگذاری ساخت و نصب یک باب سوله، به مساحت تقریبی 1000 مترمربع 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب یک باپ سوله به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر تراکمی اسکرو با ظرفیت 300 تن تبرید واقعی، هوا خنک با گاز مبرد r134a 1399/12/09 1399/12/17
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر 300 تن هوا خنک 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر ۳۰۰ تن هواخنک 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و اجرای ساخت پروژه 1399/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و اجرای ساخت پروژه کلین روم 1399/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10