مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید برنج 1398/06/10 رجوع به آگهی
خرید میلگرد 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت پیمان و تامین نیروی خدمات تنظیف و فضایی سبز 1395/11/05 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به خدمات، تنظیف و فضای سبز 1395/05/31 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت پیمان و تامین نیروی انسانی 1394/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد سقف 1394/02/30 1394/03/03
خریداری تعداد سه دستگاه نمایشگر 1393/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی مجموعه و همچنین فضای سبز 1393/04/08 1393/04/14
خرید فرش ماشینی 1393/02/31 1393/03/05
صفحه 1 از 1