مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تکمیل بوستان گیاه شناسی 1397/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز جنگل کاری و نگهداری مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز 1397/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات درزگیری آسفالت معابر و خیابان ها 1397/11/27 رجوع به آگهی
اصلاح هندسی در خیابان 1397/11/11 رجوع به آگهی
نگهداری عرصه جنگلکاری و ایجاد شبکه روشنایی بوستانها و .... 1397/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات عمرانی احداث کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی/ احداث کانال، لوله گذاری و نهرسا... 1397/10/25 رجوع به آگهی
اصلاح هندسی خیابان 1397/10/17 رجوع به آگهی
بهسازی، روکش دستی و لکه گیری سطحی جزیی و کلی آسفالت 1397/10/08 رجوع به آگهی
واگذاری کاهش سطوح چمن کاری و کاشت درخت و درختچه در سطح منطقه/ نگهداری عرصه جنگل کاری ، نگهداری فضای... 1397/09/21 رجوع به آگهی
بهسازی و پیاده رو سازی و اجرای نهر و تکجدول خیابانها 1397/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35