مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه زیرسازی و آسفالت 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حفظ ،نگهداری،توسعه فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر و حریم میبد 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه عملیات دیوارچینی -سیمان کاری و .... ساختمان 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی خیابان غدیر شهیدیه 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه عملیات دیوارچینی، سیمان کاری و... ساختمان 1400/09/30 1400/10/05
مناقصه عملیات دیوارچینی ،سیمان کاری و ... ساختمان 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه واگذاری حفظ، نگهداری، توسعه فضای سبز و تاسیسات مربوطه 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حفظ،نگهداری،توسعه فضای سبز و تاسیسات 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه2 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه پیاده رو سازی خیابان 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه روژه آسفالت معابر شهرک 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی فاز 1 پروژه آسفالت معابر شهرک شهدا 1400/08/24 1400/08/30
صفحه 1 از 11