مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، حمل و تخلیه و نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد 23 دستگاه آسانسور بیمارستان 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه خرید، حمل و تخلیه و نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد 23 دستگاه آسانسور 1400/10/15 1400/10/15
مناقصه خرید، حمل و تخلیه و نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد 23 دستگاه آسانسور بیمارستان 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه احداث ساختمان های حراست خوابگاه 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور برق دانشکده پزشکی 1400/07/29 1400/07/29
مناقصه خرید یک دستگاه Real time PCR بیمارستان 1400/07/08 1400/07/10
مناقصه اجرای تکمیلی عملیاتهای ابنیه تاسیسات مکانیکال و الکتریکی درمان 1400/07/08 1400/07/10
مناقصه بیمه گروهی درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات ابنیه تاسیسات ساختمان غذا دارو 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی انجام امور تاسیسات بر اساس حجم کار مورد نیاز بیمارستان 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه گروهی درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور برق دانشکده پزشکی 1400/06/02 1400/06/03
مناقصه خرید و تحویل 40 دستگاه کامپیوتر 1400/06/01 1400/06/03
مناقصه احداث ساختمان دانشکده پرستاری 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان دانشکده پرستاری - مامایی و پیراپزشکی - احداث ساختمان دانشکده پزشکی - احداث سالن ورزش های توپی - احداث ساختمان - احداث بیمارستان 400 تخت 1400/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت انجام پروژه های عمرانی 1400/05/07 1400/05/17
مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت انجام پروژه های عمرانی 1400/05/03 1400/05/17
مناقصه واگذاری حجمی انجام امور تنظیفات و تمیزکاری، نگهداری فضای سبز و تاسیسات 1400/04/23 1400/04/23
مناقصه اجرای عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا ـ واگذاری حجمی امور درمانگاه تخصصی و سایر بخشهای بیمارستان 1399/12/19 1399/12/23
صفحه 1 از 12