مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ماده شیمیایی اسید فرمیک 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه خرید ۵۰ (پنجاه تن ماده شیمیایی اسید فرمیک) 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه خرید ۴۰۰ تن زیرشانه 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۴۰۰ تن زیرشانه 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 50 تن ماده شیمیایی اسیدفرمیک 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 30 تن دی اکسید تیتانیوم (تیتان) - خرید 100 تن آلفاسلولز (لینتر) 1400/06/13 1400/06/24
مناقصه واگذاری نظافت محوطه ساختمان ها و امور خدماتی (راننده و...) - ساختمانی آشپزخانه (طبخ و توزیع) 1400/06/11 1400/06/16
مناقصه واگذاری نظافت محوطه ساختمان ها و امور خدماتی (راننده و...) - ساختمانی آشپزخانه (طبخ و توزیع) 1400/06/10 1400/06/16
مناقصه خرید ۳۰ تن CRD- خرید ۵۰ تن اسید فرمیک- خرید ۷۰ تن مادوریت مایع 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 250 تن خمیر الیاف بلند ـ خدمات و فضای سبز 1400/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 250 تن خمیر الیاف بلند -خدمات و فضای سبز 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 400 تن زیر شانه 1400/03/11 1400/03/20
مناقصه خرید زیر شانه 1400/03/10 1400/03/20
مناقصه خرید 400 تن زیر شانه 1400/03/10 1400/03/20
مناقصه خرید زیرشانه 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نظافت محوطه و ساختمان ها و امور خدماتی (راننده و...) - ساختمانی - آشپزخانه (طبخ و توزیع) و همچنین عملیات نگهداری و احداث فضای سبز و انجام امور مربوط به بخش تکمیلی خود 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه نظافت محوطه و ساختمان ها و امور خدماتی (راننده و...) - ساختمانی - آشپزخانه (طبخ و توزیع) و همچنین عملیات نگهداری و احداث فضای سبز و انجام امور مربوط به بخش تکمیلی خود 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه نظافت محوطه و ساختمان ها و امور خدماتی (راننده و...) 1400/03/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19