مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نظافت محوطه و ساختمان ها و امور خدماتی راننده و... ساختمانی - آشپزخانه طبخ و توزیع و همچنین... 1398/02/29 1398/03/06
نظافت محوط وساختمان ها و امور خدماتی (راننده و ..) ساختمانی، آشپزخانه (طبخ و توزیع) و همچنین عملیات... 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری د نظافت محوطه و ساختمان ها و امور خدماتی راننده و... ساختمانی - آشپزخانه طبخ و توزیع و همچنی... 1398/02/28 1398/03/06
purchase four .... counter 1398/02/07 رجوع به آگهی
خرید چهار دستگاه ماشین شمارشگر counter و خرید 42 آیتم قطعات مربوط به دستگاه شمارش گر کاغذ 1398/02/07 رجوع به آگهی
purchase four .... counter 1398/02/05 رجوع به آگهی
خرید چهار دستگاه ماشین شمارگر counter و خرید 42 آیتم قطعات مربوط به دستگاه شمارش گر کاغذ 1398/02/05 رجوع به آگهی
خرید 250 تن خمیر الیاف کوتاه / خرید 250 تن خمیر الیاف بلند/خرید 400 تن زیرشانه/ خرید، نصب و راه اندا... 1398/01/31 رجوع به آگهی
خرید 70 تن مواد شیمیایی (30 تن تیتان و 40 تن پلی ونیل الکل(موویول) 1398/01/31 رجوع به آگهی
خرید 250 تن خمیر الیاف کوتاه / خرید 250 تن خمیر الیاف بلند/خرید 400 تن زیرشانه/ خرید، نصب و راه اندا... 1398/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31