مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهسازی و آسفالت معابر 1396/03/22 1396/03/30
ساماندهی ورودی شهر 1396/02/09 1396/02/10
ساماندهی ورودی شهر 1396/02/06 رجوع به آگهی
ساماندهی ورودی شهر 1396/02/02 1396/02/10
واگذاری اجرای پروژه ساماندهی ورودی شهر 1394/12/25 1395/01/11
واگذاری جذب پیمانکار جهت اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت 1394/12/25 1395/01/11
واگذاری اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی مسیلها 1394/10/09 1394/10/14
واگذاری اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی مسیلها 1394/10/05 1394/10/14
واگذاری پروژه ساماندهی ورودی شهر 1393/12/27 1394/01/11
واگذاری پروژه ساماندهی ورودی شهر 1393/12/06 1393/12/06
صفحه 1 از 2