مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وآسفالت معابرشهرسلامی 1398/09/18 1398/09/23
واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر شهر 1398/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وآسفالت معابرشهرسلامی 1398/08/20 1398/08/23
واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر شهر 1398/08/20 رجوع به آگهی
عملیات زیرسازی ، آسفالت معابر و اجرای میادین و بهسازی بلوار 1398/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شبکه جداسازی آب شرب از فضای سبز میادین ورودی و خروجی و بلوار 1398/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شبکه جداسازی آب شرب از فضای سبز میادین ورودی و خروجی و بلوار 1398/06/27 رجوع به آگهی
عملیات زیرسازی ، آسفالت معابر و اجرای میادین و بهسازی بلوار 1398/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی شهرداری از قبیل رفت و روب، نظافت معابر شهری، جمع آوری زباله، نگهداری فضای سبز، ر... 1398/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی شهرداری از قبیل رفت و روب، نظافت معابر شهری، جمع آوری زباله، نگهداری فضای سبز، ر... 1398/01/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3