مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آسفالت معابر شهر 1399/04/16 1399/04/18
واگذاری آسفالت معابر شهر 1399/04/16 1399/04/18
آسفالت معابر شهر 1399/04/15 1399/03/29
آسفالت معابر شهر 1399/03/26 1399/03/29
آسفالت معابر شهر 1399/03/26 1399/03/29
واگذاری امور خدماتی شهرداری از قبیل رفت و روب، نظافت معابر شهری، جمع اوری زباله، نگهداری فضای سبز، ر... 1399/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی شهرداری از قبیل رفت و روب، نظافت معابر شهری، جمع آوری زباله، نگهداری فضای سبز، ر... 1399/02/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وآسفالت معابرشهرسلامی 1398/09/18 1398/09/23
واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر شهر 1398/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وآسفالت معابرشهرسلامی 1398/08/20 1398/08/23
صفحه 1 از 4