مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آسفالت معابر شهری-لکه گیری آسفالت معابر شهری 1398/02/14 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن 1398/02/08 1398/02/19
آسفالت معابر شهری-لکه گیری آسفالت معابر شهری 1398/01/31 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری جهت انجام پروژه های احداث کارخانه سنگ شکن و احداث مراکز اقامتی گردشگری در شهر 1397/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات محوطه سازی گلزار شهیدان 1397/05/20 1397/05/30
انجام مناقصه پیاده روسازی سطح شهر 1397/01/23 رجوع به آگهی
انجام واگذاری فرصت سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن 1397/01/23 1397/01/30
پیاده رو سازی سطح شهر 1397/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری فرصت سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن 1397/01/18 1397/01/30
سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن 1396/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4