مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کامل زیرسازی کوچه های جمشید روستا، دهقان، کوچکی، خسروانی، البرز، بلوا... 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کامل زیرسازی کوچه های جمشید روستا، دهقان، کوچکی، خسروانی، البرز، بلوا... 1398/10/03 1398/10/07
پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله, فضای سبز و نگهبانی ساختمان و تاسیسات , اجاره ماشین آلات 1398/04/18 1398/05/02
پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله, فضای سبز و نگهبانی ساختمان و تاسیسات , اجاره ماشین آلات 1398/04/18 1398/05/02
خدمات پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله، فضای سبز و نگهبانی ساختمان و تاسیسات ، اجاره ماشین آلا... 1398/03/30 1398/03/30
پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله, فضای سبز و نگهبانی ساختمان و تاسیسات, اجاره ماشین آلات سال 1... 1398/03/23 1398/03/30
خدمات پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله، فضای سبز و نگهبانی ساختمان و تاسیسات ، اجاره ماشین آلا... 1398/03/22 1398/03/30
پروژه تامین, حمل و پخش آسفالت 1397/11/14 رجوع به آگهی
پروژه تامین, حمل و پخش آسفالت 1397/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تامین، بخش تنظیف و جمع آوری زباله، فضای سبز و نگهبانی ساختمان و تاسیسات 1397/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3