مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات واگذاری امور مراکز و پایگاه های جامع سلامت 1397/12/07 1397/12/13
اطلاعیه تامین نیروی انسانی تاسیسات، تلفنخانه، رختشویخانه واحدهای تابعه 1397/12/06 1397/12/06
تامین نیروی انسانی تعمیر و نگهداری تاسیسات، تلفنخانه و رختشویخانه واحدهای تابعه 1397/11/28 1397/12/04
احداث 4 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و 6 خانه بهداشت و 10 پایگاه اورژانس شهری 1397/11/27 1397/11/30
تامین نیروی انسانی امور تعمیر و نگهداری تاسیسات، تلفنخانه و رختشویخانه واحدهای تابعه دانشگاه 1397/10/17 1397/10/19
تامین نیروی انسانی 1397/10/09 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی مراکز و پایگاه های جامع سلامت 1397/09/22 1397/09/27
خرید و طبخ غذای بیمارستان ها و دانشکده 1397/09/15 رجوع به آگهی
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع در بیمارستان 1397/09/11 1397/09/13
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع در مرکز درمان 1397/09/11 1397/09/13
صفحه 1 از 10