مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهره برداری و نگهداشت، تعمیرات و تجهیزات و تاسیسات و ابنیه جایگاه عرصه گاز فشرده CNG 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کارهای متفرقه عمرانی در سطح شهر 1400/10/06 1400/10/20
مناقصه بهره برداری از ایستگاه CNG 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه سوخت گاز خودرو cng 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و مرمت و بهسازی آسفالت های سطح شهر (خرید و تهیه آسفالت، حمل، قیرپاشی ) 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه کارهای متفرقه عمرانی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و مرمت و بهسازی آسفالت های سطح شهر (خرید و تهیه آسفالت، حمل، قیرپاشی و ...) 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه کارهای متفرقه عمرانی در سطح شهر 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کارهای متفرقه عمرانی در سطح شهر گلبهار 1400/08/25 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و مرمت و بهسازی آسفالت های سطح شهر گلبهار ( خرید و تهیه آسفالت، حمل ، قیر پاشی و....) 1400/08/25 1400/09/06
مناقصه واگذاری بهره برداری جایگاه CNG 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری جایگاه CNG 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایستگاه CNG 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه سرور 1400/06/21 1400/06/28
مناقصه خرید دو عدد سرور G9 1400/04/29 1400/05/06
مناقصه توسعه و ساخت آسایشگاه آتش نشانی 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه و ساخت آسایشگاه آتشنشانی 1400/04/05 1400/04/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر ۷۰-۶۰ جهت پروژه های عمومی اداره فنی و عمران شهرداری گلبهار 1399/12/12 1399/12/18
مناقصه خرید قیر 70/60 1399/11/26 1399/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر ۷۰-۶۰ جهت پروژه های عمومی اداره فنی و عمران شهرداری گلبهار 1399/11/23 1399/11/30
صفحه 1 از 9