مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرا آسفالت بیندر 19-0 به متراژ 30/000 مترمربع 1398/03/07 1398/03/13
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرا آسفالت بیندر 19-0 به متراژ 30/000 مترمربع 1398/03/05 1398/03/13
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرا آسفالت بیندر 19-0 به متراژ 30/000 مترمربع 1398/02/12 1398/02/19
کلیه عمیات مربوط به تهیه و اجرا آسفالت بیندر 19-0 به متراژ 30/000 مترمربع 1398/02/11 1398/02/19
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرا آسفالت بیندر 19- 0 به متراژ 30.000 مترمربع 1398/02/10 1398/02/19
اجاره واگذار نمودن یک دستگاه اتوبوس متعلق به شهرداری جهت سرویس دهی مسیر 1397/02/22 رجوع به آگهی
زیرسازی و آسفالت معابر شهر 1397/01/15 1397/01/20
زیرسازی و آسفالت معابر شهر 1396/12/26 1397/01/20
زیرسازی و آسفالت 1396/05/24 1396/05/29
زیرسازی و آسفالت به متراژ تقریبی 13000 مترمربع 1396/05/21 1396/05/29
صفحه 1 از 3