مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید اقلام جهت جابجایی تیرهای برق معابر سطح شهر 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه خرید اقلام جهت جابجایی تیرهای برق معابر سطح شهر 1400/10/12 1400/10/26
مناقصه واگذاری زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه واگذاری زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/24 1400/10/08
مناقصه پیاده رو سازی معابر سطح شهر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده رو سازی معابر سطح شهر 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/04 1400/08/11
مناقصه واگذاری زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر 1400/07/17 1400/07/20
مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/08 1400/07/20
مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده روسازی معابر 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده روسازی معابر 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لکه گیری و آسفالت معابر 1400/06/03 1400/06/10
مناقصه پیاده رو سازی معابر 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/05/31 1400/06/10
صفحه 1 از 19