مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز 1924 شاسی با کاربری تانکر صفر کیلومتر 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز 1924 شاسی با کاربری تانکر صفر کیلومتر 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز 1924 شاسی با کاربری تانکر صفر کیلومتر 1400/10/14 1400/10/28
مناقصه خرید خدمات بیمه درمان تکمیلی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات بیمه درمان تکمیلی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات بیمه درمان تکمیلی 570 نفر از پرسنل به همراه افراد تحت تکفل آنان 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات بیمه درمان تکمیلی 570 نفر از پرسنل به همراه افراد تحت تکفل آنان 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات بیمه درمان تکمیلی 570 نفر از پرسنل به همراه افراد تحت تکفل آنان 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی (خدمات اداری، شهری، فضای سبز و غیره) 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه تامین نیروی انسانی (خدمات اداری، شهری، فضای سبز و غیره) 1400/01/28 1400/02/05
مناقصه خدمات اداری، شهری، فضای سبز و غیره 1400/01/23 1400/01/31
مناقصه تامین 123 نفر نیروی انسانی (خدمات اداری، شهری، فضای سبز و غیره) 1400/01/16 1400/01/31
مناقصه پروژه احداث ساختمان جدید شورای اسلامی شهر 1399/10/06 1399/10/15
مناقصه پروژه احداث ساختمان جدید شورای اسلامی شهر 1399/09/29 1399/10/15
مناقصه واگذاری پروژه خرید مصالح جهت انجام پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر 1399/05/29 1399/06/10
مناقصه واگذاری پروژه خرید مصالح جهت انجام پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر 1399/05/22 1399/06/10
مناقصه خرید دو دستگاه پمپ آب به همراه اتصالات جهت دفع آبهای سطحی شهر 1399/05/13 1399/05/22
مناقصه تکمیل احداث سازه استخر سرپوشیده 1399/05/12 1399/05/15
مناقصه تکمیل احداث سازه استخر سرپوشیده 1399/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو دستگاه پمپ آب به همراه اتصالات جهت دفع آبهای سطحی 1399/05/06 1399/05/22
صفحه 1 از 14