مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پیاده رو سازی معابر سطح شهر و اجرای پارک های محله ای و ادامه فضای سبز حاشیه 1399/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک های محله ای 1399/07/28 1399/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی سطح شهر 1399/07/28 1399/08/03
کلیه امورات مربوط به تامین نیروی شهرداری 1399/07/20 رجوع به آگهی
کلیه امورات مربوط به تامین نیروی 1399/07/12 1399/07/29
تجدید تامین نیرو 1399/07/12 1399/07/19
کلیه امورات مربوط به تامین نیروی شهرداری 1399/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تامین نیرو 1399/06/01 1399/06/10
کلیه امورات مربوط به تامین نیروی شهرداری 1399/06/01 رجوع به آگهی
کلیه امورات مربوط به تامین نیروی شهرداری 1399/05/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49