مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید،نصب وراه اندازی یکدستگاه آبکشی به همراه کلیه تجهیزات و متعلقات مربوطه 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یکدستگاه آبکش 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه خرید 15 دستگاه شاهنگ جرثقیل کایرو 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه خرید شاهنگ جرثقیل کایرو 1400/08/17 1400/08/23
مناقصه خرید شاهنگ جرثقیل کایرو 1400/08/17 1400/08/23
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یکدستگاه آبکشی به همراه کلیه تجهیزات و متعلقات مربوطه 1400/08/12 1400/08/16
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آبکشی به همراه کلیه تجهیزات و متعلقات مربوطه 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 15 دستگاه شاهنگ جرثقیل کایرو 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 15 دستگاه شاهنگ جرثقیل کایرو 1400/06/23 1400/07/03
مناقصه خرید ۱۵ دستگاه ارابه حمل لکوموتیو سرد با چرخهای قفل شده 1400/05/19 1400/05/25
مناقصه خرید ۱۵ دستگاه ارابه حمل لکوموتیو سرد با چرخهای قفل شده 1400/05/18 1400/05/25
مناقصه خرید 15 دستگاه ارابه حمل لکومتیو 1400/05/18 1400/05/25
مناقصه خرید 15 دستگاه ارابه حمل لکوموتیو سرد با چرخ های قفل شده 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ارابه حمل لکوموتیو سرد با چرخ های قفل شده 1400/03/25 1400/03/30
مناقصه ارابه حمل لکوموتیو 1400/03/23 1400/03/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تعداد ۵ دستگاه لکوموتیو برقی مدل RC4 1400/01/15 1400/01/21
مناقصه تعمیر و نگهداری تعداد 5 دستگاه لکوموتیو برقی مدل RC4 1400/01/15 1400/01/22
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تعداد دستگاه لکوموتیوبرقی مدل RCA 1399/12/12 1399/12/16
مناقصه تعمیر و نگهداری تعداد 5 دستگاه لکوموتیو برقی مدل RC4 1399/12/11 1399/12/16
مناقصه تعمیر و نگهداری تعداد 5 دستگاه لکوموتیو برقی مدل RC4 و تامین اقلام مورد نیاز 1399/12/10 1399/12/16
صفحه 1 از 22