مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی عملیات انبار نفت 1397/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از فعالیتهای واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی (بازدید و تعیین سهمیه سوخت کلیه مصرف ک... 1397/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از فعالیتهای واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی (بازدید و تعیین سهمیه سوخت کلیه مصرف ک... 1397/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه 1397/08/13 1397/08/27
واگذاری امور خودروهای استیجاری منطقه 1397/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان منطقه 1397/07/19 رجوع به آگهی
واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان 1397/07/17 1397/07/28
واگذاری تامین غذای کارکنان 1397/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری تامین غذای کارکنان منطقه 1397/07/10 رجوع به آگهی
خدمات اداری ستاد و نواحی منطقه 1397/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26