مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوازم بخش حفاظت و کنترل مورد نیاز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی واحد2 نیروگاه سیکل ترکیبی و تامین لوازم و قطعات مصرفی مورد نیاز 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پتانسیل های موجود نصب تجهیزات گوگردزدایی در نیروگاه های بخاری مازوت سوز 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی فراخوان عمومی شناسایی پتانسیل های موجود نصب تجهیزات گوگردزدایی در نیروگاه های بخاری مازوت سوز 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پتانسیل های موجود نصب تجهیزات گوگردزدایی در نیروگاه های بخاری مازوت سوز 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست بلند ارزیابی صلاحیت سازندگان شینه های ژنراتور 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی صلاحیت جهت تهیه لیست بلند سازندگان ترموکوپل صنعتی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر ترانسفور ماتورهای نیروگاهی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی صلاحیت جهت تهیه لیست بلند سازندگان ترموکوپل صنعتی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی صلاحیت پیمانکاران تعمیر ترانسفورماتور 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه ترموکوپل صنعتی 1400/09/23 1400/10/07
مناقصه فراخوان ارزیابی صلاحیت شناسایی سازندگان ترموکوپل صنعتی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست بلند ارزیابی صلاحیت سازندگان شینه های ژنراتور 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر ترانسفور ماتورهای نیروگاهی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر ترانسفورماتورهای نیروگاهی 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه شینه های ژنراتور 1400/09/22 1400/09/29
مناقصه واگذاری انجام خدمات پشتیبانی و اداری به صورت حجمی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار احداث ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه انتخاب پیمانکار احداث ایستگاه تقلیل فشار 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه انتخاب پیمانکار احداث ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19