مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام کلیه خدمات پشتیبانی، بهره برداری از خط تولید، نظافت، تاسیسات، آبدارخانه و خدمات اداری در شرکت 1398/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه خدمات پشتیبانی، بهره برداری از خط تولید، نظافت، تاسیسات، آبدارخانه، خدمات اداری 1398/10/15 رجوع به آگهی
انجام خدمات حفاظت فیزیکی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی 1398/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه خدمات پشتیبانی ، بهره برداری از خط تولید، نظافت، تاسیسات، آبدارخانه، خدمات اداری 1398/10/08 1398/10/14
واگذاری خدمات حمل و نقل 1398/10/08 1398/10/14
انجام خدمات حفاظت فیزیکی 1398/09/20 1398/10/01
خرید 1000 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد 1398/07/29 رجوع به آگهی
خرید 1000 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد مورد نیاز کارخانه 1398/06/24 رجوع به آگهی
خرید 1000 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد 1398/06/13 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار جهت حمل، بارگیری، تحویل و تخلیه آب مصارف بهداشتی از تصفیه خانه به محل مخزن 60 متر مک... 1398/05/12 1398/05/19
صفحه 1 از 11