مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید غذای بیماران و کارکنان 1397/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت مشارکتی واحد CT اسکن بیمارستان و خرید غذای بیماران بیمارستان 1397/10/09 رجوع به آگهی
مدیریت کلینیک ویژه تخصصی - خرید غذای بیماران بیمارستان 1397/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری خرید غذای بیمارستان 1397/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری خرید غذای بیماران بیمارستان 1397/09/18 رجوع به آگهی
خرید غذای بیمارستان 1397/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت کلینیک تخصصی 1397/09/18 رجوع به آگهی
نگهداشت و راهبری تاسیسات بیمارستان 1397/08/14 رجوع به آگهی
نگهداشت و راهبری تاسیسات بیمارستان 1397/08/09 رجوع به آگهی
خرید غذای بیمارستان ـ نگهداشت و راهبری تاسیسات بیمارستان ـ و... 1397/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29