مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات اجرایی اسکلت بتنی و پله فرار فلزی مرکز آموزشی 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت مرکز درمان بستر 1398/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری حجم فعالیتهای مرکز درمان بستر 1398/02/16 رجوع به آگهی
انجام عملیات اجرایی اسکلت بتنی و پله فرار فلزی مرکز آموزشی 1398/02/10 رجوع به آگهی
انجام عملیات اجرایی اسکلت بتنی و پله فرار فلزی مرکز آموزشی 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت حجم خدمات و نظافت دو بخش بیمارستان 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت واحد MRI در بیمارستان 1398/01/20 رجوع به آگهی
مشارکت در مدیریت واحد MRI بیمارستان 1398/01/20 رجوع به آگهی
انجام عملیات اجرایی اسکلت بتنی و پله فرار فلزی 1397/12/25 رجوع به آگهی
اجرای اسکلت بتنی مرکز آموزشی 1397/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30