مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب، لایروبی کانال ها و یخ زدایی معابر روستا 1398/02/11 رجوع به آگهی
اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب، لایروبی کانالها و یخ زدایی معابر روستا 1398/02/03 1398/02/09
اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب، لایروبی کانالها و یخ زدایی معابر روستا 1398/01/27 1398/02/09
واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب و لایروبی کانال ها و یخ زدایی معابر روستا 1397/01/30 1397/02/06
واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب و لایروبی کانال ها و یخ زدایی معابر روستا 1397/01/14 1397/01/21
واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب و لایروبی کانال ها و یخ زدایی معابر روستا 1396/12/28 1397/01/21
واگذاری اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و اجرای ابنیه فنی تعدادی از معابر روستا 1396/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت 1396/01/30 رجوع به آگهی
اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا 1395/06/13 رجوع به آگهی
اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا 1395/06/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2