مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید خدمات جانبی تعمیرات دوره ای- انجام خدمات تعمیرات و بازسازی BCPUMP- تعمیرات دوره ای روتورهای توربین 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه واگذاری کلیه کارهای خدمات عمومی نیروگاه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور خدمات عمومی نیروگاه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات فنی و اداری 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید ذغال های صنعتی ژنراتور - خرید خدمات جانبی تعمیرات دوره ای واحد 5 نیروگاه 1400/07/25 1400/08/03
مناقصه خرید یک مجموعه شامل منبع تغذیه بدون وقفه و اینورتر و یکسوساز 1400/07/08 1400/07/11
مناقصه خرید فلاکسیبل لاستیکی کندانسور 1400/06/28 1400/07/03
مناقصه ساخت، تجهیز و تعمیرات مربوط به چهار دستگاه الکتروموتور نیروگاه 1400/06/28 1400/07/03
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید باتری صنعتی با قابلیت استارت موتور درخط به تعداد 220 سل 1400/06/28 1400/07/03
مناقصه الکتروموتور نیروگاه 1400/06/25 1400/07/03
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید داخلی بیرینگ های نیروگاه 1400/06/20 1400/06/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک مجموعه شامل منبع تغذیه بدون وقفه و اینورتر و یکسوساز 1400/06/17 1400/06/24
مناقصه خرید یک دستگاه سیستم تحریک استاتیک با ترانسفورماتور 1400/05/24 1400/06/02
مناقصه خرید یک دستگاه سیستم تحریک استاتیک با ترانسفورماتور و خرید داخلی بیرینگ های نیروگاه و اجرای عملیات آرموتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی به همراه نصب نرده حفاظتی کانال آب 1400/05/21 1400/06/02
مناقصه برونسپاری بهره برداری برق شهرستان 1400/04/29 1400/05/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه برونسپاری بهره برداری برق 1400/04/29 1400/05/04
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روزکار و شیفت کار خود 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید والوهای نیروگاه 1400/04/17 1400/04/22
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیل کربن های توربین گازی نیروگاه 1400/04/12 1400/04/22
صفحه 1 از 20