مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه سیلبند و پوشش شهر ارکواز ملکشاهی 1398/10/22 1398/10/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سیلبند محله خوشنام - داراب آباد-بلوار ولیعصر و محله منصور آباد شهر ار... 1398/09/26 1398/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری ارکواز ملکشاهی 1398/09/19 1398/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جدولگذاری سطح شهر 1398/09/06 1398/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تامین نیروی انسانی (واحد کار) 1398/08/29 1398/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه اجرای فاز اول ساماندهی مسیر سلامت علوی شهر ارکواز 1398/08/13 1398/08/16
واگذاری پروژه اجرای مسیر سلامت 1398/07/17 1398/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای فاز اول ساماندهی مسیر سلامت علوی شهر ارکواز 1398/07/15 1398/07/22
واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/22 رجوع به آگهی
آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/20 1398/05/24
صفحه 1 از 6